Belgische steden moeten meer werk maken van emissievrije mobiliteit

Belgische steden moeten meer werk maken van emissievrije mobiliteit

Uit een vergelijkende studie van Europese steden blijkt dat Belgische steden te weinig ruimte voorzien voor actieve mobiliteit als wandelen en fietsen. Van alle onderzochte steden scoort Gent het best. In Brussel, Antwerpen en Luik is er nog werk aan de winkel om emissievrije en veilige mobiliteit te bereiken tegen 2030.
Marie Desrousseaux van Bond Beter Leefmilieu