Biolandbouw zorgt voor meer diversiteit

Diversiteit in de landbouw

Dankzij zijn onafgebroken inzet voor een zo natuurlijk mogelijke teelt, helpt de biolandbouw om de biodiversiteit te beschermen en te verbeteren. Zo zaaien bioboeren bebloemde randen in en rond hun akkers. Deze mooie akkerranden trekken allerlei insecten aan die voor bestuiving zorgen en als natuurlijke plaagbestrijders fungeren. Ook bieden de randen beschutting en voedsel voor akkervogels. En dat is goed voor de biodiversiteit! Lees hier meer