Duurzame mobiliteitsconcepten zijn de hefbomen

Duurzame mobiliteitsconcepten zijn de hefbomen voor leefbare en duurzame steden en gemeenten

Dat de leefbaarheid van onze steden mee wordt bepaald door de manier waarop we ons verplaatsen, hoeft geen betoog. Duurzame mobiliteitsconcepten zijn dé hefbomen om te komen tot de toegankelijke, bereikbare, veilige en klimaatbestendige steden en gemeenten. Kwalitatieve fietsinfrastructuur neemt hier een bijzondere rol in omdat zij talloze kansen biedt voor de opwaardering van de stedelijke ruimte en de dagdagelijkse publieke cultuur. (Tekst van Stad en Architectuur)