IN KAART - Waar in Vlaanderen gaat klimaatopwarming grootste impact hebben En waar net minder

Klimaatopwarming in kaart van België

Waar in Vlaanderen gaat de klimaatopwarming de grootste impact hebben? En waar net minder? De vijf Vlaamse provincies hebben gedetailleerd cijfermateriaal voorgesteld over lokale klimaatverandering, en tegelijk ook data over mogelijke adaptatiemaatregelen. Hoeveel impact van droogte of hitte zal jouw gemeente ondervinden? Het is nu samengebracht in één datapakket, heel concreet op lokaal niveau. En is Vlaanderen wel klaar voor de nieuwe klimaattoekomst? Lees er hier alles over op de website van VRTNWS.