RED MEE DE TOEKOMST VAN ONZE KINDEREN

Red jij mee de toekomst van onze kinderen?

Het is een ongemakkelijke waarheid: met de ontsporende gevolgen van de klimaatontwrichting komt er veel miserie op ons af. De overstromingen in Wallonië van vorig jaar waren een voorproefje. Maar er komt nog meer: voedseltekorten, waterschaarste, stroompieken, een totale revolutie op de jobmarkt, een biodiversiteitscrisis en stijgende klimaatkosten die iedereen in zijn portefeuille zal voelen. Dat zorgt voor stijgende onrust in de samenleving. Het besef groeit dat onze manier van leven, wonen en produceren grondig zal moeten veranderen, en snel. (Tekst De Morgen) Laten we a.u.b. met z’n allen er het beste van maken. Het is nodig, hard nodig zelfs. A.u.b.?