Stop reclame voor de SUV

Stop reclame voor de SUV en teken de petitie

Reclame werkt. De neurocognitieve werking en de effecten ervan op ons koopgedrag zijn bewezen. De auto-industrie kent er wat van: elk jaar belooft ze meer kracht, meer veiligheid, meer vrijheid, … Ze weet bovendien haar boodschap aan te passen aan de tijd. Het gaat niet om informeren, maar beïnvloeden om te kunnen verkopen.
In tegenstelling tot wat de reclameboodschappen beweren, zijn SUV’s gevaarlijker en vervuilender dan andere wagens. In een tijd waarin alle grote steden hun mobiliteit herdenken om een antwoord te bieden aan de klimaatuitdagingen, de gezondheidsproblemen gelinkt aan de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid, vraagt de Fietsersbond samen met een aantal andere organisaties aan de federale regering om autoreclame te reguleren en de reclame voor SUV’s te verbieden. Waarom? Voor een veiligere, aangename, gezondere publieke ruimte voor iedereen.